Servis

Servis

Koliko će vremena trebati da dobijete ponudu od vaših trenutnih ili potencijalnih dobavljača?

Xinhai obično daje ponudu u roku od 24 sata.

Koliko će vremena trebati da dobijete crteže od vaših trenutnih ili potencijalnih dobavljača?

Xinhai obično daje crteže u roku od 24 sata.

Koliki je postotak isporuke na vrijeme od vaših potencijalnih i trenutnih dobavljača?

Postotak narudžbi na vrijeme je iznad 90%.

Mogu li vaši trenutni dobavljači dati fotografije za tekuće narudžbe koje su u proizvodnji?

Xinhai može pružiti fotografije proizvodnje kada to klijenti zahtijevaju.